Personvernerklæring

Introduksjon
Kragerø Kunstskole AS forplikter seg til å beskytte personvernet og sikkerheten til dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dataene dine i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) og andre gjeldende personvernlover.

Datainnsamling og bruk

1. **Informasjon vi samler inn**: Vi kan samle inn ulike typer personlig informasjon fra deg, for eksempel ditt navn, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon du gir oss gjennom nettstedet vårt, mobilapplikasjoner eller under vår interaksjoner.
2. **Hvordan vi bruker dataene dine**: Vi bruker din personlige informasjon for å gi deg våre tjenester, svare på dine henvendelser, forbedre tilbudene våre og kommunisere med deg om oppdateringer, kampanjer og annen relevant informasjon. Vi kan også bruke dataene dine til analyser og for å overholde juridiske og regulatoriske krav.
3. **Juridisk grunnlag for behandling**: Vi behandler dine personopplysninger basert på ett eller flere av følgende juridiske grunnlag: ditt samtykke, nødvendigheten av å utføre en kontrakt med deg, våre legitime forretningsinteresser eller overholdelse av juridiske forpliktelser.

Datasikkerhet og oppbevaring

1. **Datasikkerhet**: Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerheten til dine personopplysninger og beskytte dem mot uautorisert tilgang, endring eller ødeleggelse.
2. **Dataoppbevaring**: Vi vil beholde din personlige informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er skissert i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov.

Dine rettigheter

1. **Tilgang, retting og sletting**: Du har rett til å få tilgang til, korrigere eller slette din personlige informasjon som vi har. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor.
2. **Tilbaketrekking av samtykke**: Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst.
3. **Dataportabilitet**: Du har rett til å motta en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og å få dem overført til en annen behandlingsansvarlig.
4. **Innsigelse og begrensning**: Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger eller be om at vi begrenser behandlingen av opplysningene dine under visse omstendigheter.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller forespørsler angående vår personvernpraksis, vennligst kontakt oss på:

Kragerø Kunstskole AS
Edward Munchs vei 3
kontor@kragerokunstskole.no

Vi vil svare på dine henvendelser umiddelbart og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i vår praksis eller gjeldende lover. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne erklæringen med jevne mellomrom for å holde deg informert om hvordan vi beskytter din personlige informasjon.